arrow_back Dijital Oyunlar

Dijital oyunların eğitimde kullanılması mümkün mü?

Dijital oyunların üretiminden itibaren öncelikli olarak eğlence amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Fakat zaman geçtikçe oyunlar eğitsel amaçla da kullanılmaya başlamış ve bu durum giderek yaygınlaşmıştır.
Eğitsel oyun ise eğitimsel hedeflere yönelik bilişsel, sosyal, davranışsal veya duygusal boyutlara sahip bireysel ya da grup oyunları olarak tanımlanabilir.
Oyunlarda genellikle fantastik unsurlar vardır ve bu da oyuncuları bir hikâye ya da anlatı yardımıyla öğrenme aktivitesinin içerisine çeker.
Eğitsel oyunlar öğrencileri motive eder ve onlarda öğrenmeye yönelik bir bilinç oluşturur.
Oyun temelli öğrenmenin başarısı ise öğrencilerin deneyimin tam merkezinde etkileşim halinde olmaları ve aktif olarak öğrenme etkinliğinin içerisinde yer almayı istemeleri ile ilgilidir.

Toast Alert...