arrow_back İnternette Yasadışı İçerikler

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

internet ortamındaki içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

5651 sayılı Kanununun 8 inci maddesinde erişimi engellenebilecek suçları katalog halinde saymıştır. İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. Bunlar:

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

 1. İntihara yonlendirme (madde 84),

 2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

 3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

 4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

 5. Müstehcenlik (madde 226)

 6. Fuhuş (madde 227)

 7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları ve

25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

Bu suçlardan bir veya birkaçına ilişkin suç tespit edilen bir internet sitesi ile ilgili vatandaşlarımız www.ihbarweb.org.tr adresinden şikayetlerini gerçekleştirebilmektedirler.

İntihar etmeyi özendiren, tarif eden, teşvik eden ve bu yönde paylaşım yapan internet siteleri ile karşılaşılması durumunda aşağıda yer alan ihbar hatları vasıtasıyla bu internet adreslerini bildirebileceğiniz gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durumu yazılı veya sözlü olarak ihbar edebilirsiniz.

İnternet Bilgi İhbar Hattı
Emniyet Genel Müdürlüğü İhbar Hattı

Çocuklara yönelik cinsel istismar olarak nitelendirilebileceğini düşündüğünüz içerikler ve internet siteleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan ihbar hatları vasıtasıyla bu internet adreslerini bildirebileceğiniz gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durumu yazılı veya sözlü olarak ihbar edebilirsiniz.

İnternet Bilgi İhbar Hattı
Emniyet Genel Müdürlüğü İhbar Hattı

Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığıyla konuya ilişkin rehberlik ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Alo 183 Sosyal Destek Hattı, ihmal, istismar ve şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir mahiyetindeki ihbarları da almakta, durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak vakanın bulunduğu ilde görevli Acil Müdahale Ekip Sorumlusuna ve/veya kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir. Acil Müdahale Ekibi vakayı değerlendirmekte, gerekli durumlarda emniyet veya jandarma birimleri ile koordinasyon sağlayarak, en kısa zamanda müdahale edilmesi sağlanmaktadır. Alo 183 Hattı 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Alo 183 Hattına yurt içinden yapılan aramalar ücretsizdir.

Alo 183 Sosyal destek hattının çağrı merkezine işitme engelli vatandaşlarımız 0 549 381 0 183 numaralı hat üzerinden 3G uyumlu telefonlar ile hafta içi 08:00 – 24:00 saatleri arasında, cumartesi günü ise 08:00-17:00 saatleri arasında 0 549 381 0 183 nolu hat üzerinden ulaşabilirler.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili, tanıtım, reklam, satış, donanım, malzeme ve kullanma yöntemleri gibi içerikler ile karşılaşılması durumunda aşağıda yer alan ihbar hatları vasıtasıyla bu internet adresleri bildirilebileceği gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durum yazılı veya sözlü olarak ihbar edilebilir.

İnternet Bilgi İhbar Hattı
Emniyet Genel Müdürlüğü İhbar Hattı

Ayrıca Sağlık Bakanlığının Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı aracılığıyla konuya ilişkin rehberlik ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı , uyuşturucu ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği, kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapıldığı, bu anlamda vatandaşların uyuşturucuyla mücadele kapsamında danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir danışma ve destek hattıdır. ALO 191 sabit hatlardan ücretsiz aranabilmekte ve 7gün 24 saat hizmet vermektedir.

İnternette fuhuşa teşvik, aracılık ve fuhuşu kolaylaştırma amacıyla kurulmuş olan ya da bu amaçla tanıtım, reklam ve ilan gibi görüntü, yazı ve sözlerin yer aldığı içerikleri barındıran internet siteleri ile karşılaşılması durumunda aşağıda yer alan ihbar hatları vasıtasıyla bu internet adreslerini bildirebileceğiniz gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durumu yazılı veya sözlü olarak ihbar edebilirsiniz.

İnternet Bilgi İhbar Hattı
Emniyet Genel Müdürlüğü İhbar Hattı

İnternette müstehcen ve pornografik içerikleri barındıran internet siteleri ile karşılaşılması durumunda aşağıda yer alan ihbar hatları vasıtasıyla bu internet adreslerini bildirebileceğiniz gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durumu yazılı veya sözlü olarak ihbar edebilirsiniz.

İnternet Bilgi İhbar Hattı
Emniyet Genel Müdürlüğü İhbar Hattı

Kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar Türk Ceza Kanununda kumar olarak tanımlanmış olup, bu kapsamda yer alan ve kumar oynanması için yer ve imkân sağlama niteliğinde bulunan internet siteleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan ihbar hatları vasıtasıyla bu internet adreslerini bildirebileceğiniz gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durumu yazılı veya sözlü olarak ihbar edebilirsiniz.

İnternet Bilgi İhbar Hattı
Emniyet Genel Müdürlüğü İhbar Hattı

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar kapsamında olan içerikler ile karşılaşılması durumunda aşağıda yer alan ihbar hatları vasıtasıyla bu internet adresleri bildirilebileceği gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durum yazılı veya sözlü olarak ihbar edilebilir.

İnternet Bilgi İhbar Hattı
Emniyet Genel Müdürlüğü İhbar Hattı

Türk Ceza Kanunu 216. maddesi;

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

"Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda; internette Milli ve Manevi değerlere saldırı ile sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırıların yer aldığı internet siteleri ile karşılaşılması durumunda, aşağıda yer alan ihbar hattı vasıtasıyla bu internet adreslerini bildirebileceğiniz gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durumu yazılı veya sözlü olarak ihbar edebilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İhbar Hattı

İnternette; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından ya da bu kişilere destek amacıyla yapılan her türlü yazılı, görsel ve sesli içeriğin yer aldığı internet siteleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan ihbar hattı vasıtasıyla bu internet adreslerini bildirebileceğiniz gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durumu yazılı veya sözlü olarak ihbar edebilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İhbar Hattı

Ülkemizin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerini azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılması amacıyla **Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) **oluşturulmuştur.

USOM, ulusal ve uluslararası seviyede siber ortamda ortaya çıkan tehditler ile ilgili **kendisine ulaştırılan ihbarları da değerlendirerek, söz konusu tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için Kamu Kurumları ve özel kişiler ile koordinasyonunu sağlamaktadır. **Bu itibarla gelen ihbar ilk aşamadan başlanarak, çözüm sürecine kadar takip edilerek değerlendirilmektedir.

USOM siber ihbar hattı:
https://www.usom.gov.tr/ihbar-bildir.html

Ülkemizde ilaç almanın tek yasal ve güvenli yolu ilaçlarınızı eczanelerden almaktır. Sadece reçete karşılığında verilebilen ilaçlarınızı, önce hekiminize danışarak mutlaka eczanelerden alınız. İnternet siteleri, telefon, tanıtım stantları ve benzeri yollarla asla ilaç almayınız.

İnternet, telefon ve benzeri yollarla ilaç alırsanız;

 • Hiçbir sağlık profesyoneli gözetiminde, tavsiyesinde olmazsınız.
  İlacınızın kalitesi, güvenliği ve etkinliği güven altında olmaz.
 • Bırakın tedavinizi tamamlamayı, farklı yan etkiler, hastalıklar hatta ölümlerle bile karşılaşabilirsiniz.
 • Beklenmeyen bir durumla karşılaşırsanız hiçbir yasal hakkınız bulunmaz.
 • Sağlık profesyoneli (eczacı, doktor) gözetimi ve tavsiyesinde alınmayan, tüketilmeyen ilaçlar farklı etkileşimlere ve yan etkilere yol açabilir. Örneğin İlaç-ilaç ve/veya ilaç-gıda etkileşimleri gibi.
 • Sonuç olarak internet, telefon ve benzeri yollarla alınan ilaçlar Sağlık Bakanlığı güvencesi dışındadır. Kalite standartları, etkileri ve güvenlikleri garanti altında değildir.

Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddelerin çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara verilmesi veya tüketimine sunulması, Türk Ceza Kanunu 194 üncü maddesinde suç olarak tanımlandığından, bu kapsamda olan içeriklerle ile ilgili olarak aşağıda yer alan ihbar hatları vasıtasıyla bu internet adreslerini bildirebileceğiniz gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durumu yazılı veya sözlü olarak ihbar edebilirsiniz.

Ayrıca, konuya ilişkin olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunadan bilgi alınabilir ve müracaat yapılabilir.

Site Bilgileri Sorgu Sayfasından ayrıntılı sorgula seçeneği ile bir alan adının 5651 sayılı Kanun kapsamında erişime engelli olup olmadığı ve hangi karara/kararlara istinaden erişim engelleme uygulandığı bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

Aradığınız konuyla ilgili bilgiyi mevcut hiçbir sayfada bulamadınız mı? BİLGİ DESTEK FORMU aracılığıyla bize sorunuzu iletebilirsiniz.
Toast Alert...