arrow_back İnternetten Alışveriş

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 'un 43. Maddesi ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince ilaç sadece eczanelerde satılabilmektedir.
6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun’un;
24.maddesi:
“… İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.” şeklinde,
43.maddesi:
"Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbî ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkânında bulunduranlar Türk Ceza Kanununun 193 üncü maddesine göre cezalandırılır." şeklinde,
Eczacı olamayan kişiler tarafından “Eczane” ve “Ecza” isimleri kullanılarak web sitesi açılması konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 55/1.maddesinin a bendinin 3.fıkrası:
“Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak,” şeklinde,
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği’nin 2.maddesinin 3.fıkrası:
“Takviye edici gıdalar ve bitkisel içerikli kozmetik ürünler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Ancak bu ürünlerin endikasyon bildirerek piyasaya arzı, tanıtımının yapıldığının tespiti hâlinde bu Yönetmeliğin idari yaptırım ile ilgili hükümleri bu ürünler hakkında da uygulanır.” şeklinde,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 193 üncü maddesi:
"(1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 'un 43. Maddesi ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince ilaç sadece eczanelerde satılabilmektedir.

Bu çerçevede sağlık beyanı ile ilaç ve benzeri ürünlerin reklam, tanıtım ve satışını yapan internet sitelerinin tespit edilmesi ve ilgililer hakkında mevzuata aykırı davranmaları sebebiyle yasal işlem başlatılması için Türkiye Eczacılar Birliği İhbar Hattı üzerinden bildirimde bulunulabilir.

Ayrıca Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini başlığı altında İnternet Bilgi İhbar Merkezi İhbar Hattına ihbarda bulunulabilir.

 • Piyasanın çok altında bir fiyata ürün satan e-ticaret sitelerine şüpheyle yaklaşılmalı ve bu siteler hakkında araştırma yapılmalıdır.
 • Alışveriş yapılacak e-ticaret sitesinin güvenilir olup olmadığı araştırılmalıdır.
 • E-ticaret sitesi hakkındaki yorumlara, müşterilerin memnun olup olmadığına bakılmalıdır.
 • Sitenin bağlantısının güvenli bağlantı sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.
 • Alışveriş yapacağınız sitenin güvenlik sertifikası olup olmadığını mutlaka kontrol edilmelidir.
 • Çevrimiçi alışveriş hakkında detaylı bilgi için Çevrimiçi (online alışveriş) yazısı okunabilir.

Her platformda olduğu gibi internette de sakıncalı ürünler satılmaktadır. Tüketicinin internet üzerinden alış-veriş yaparken dikkat etmesi ve ürün hakkında araştırma yapması gerekmektedir.

İnternetten yapılan alışverişlerin esas ve usulleri 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.
Kanun kapsamında;

 • İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin hakları korunmaktadır.
 • E-ticaret siteleri mesafeli satış sözleşmesi sunmakla yükümlüdür.
 • Mesafeli satış sözleşmesinde alıcı ve satıcının hakları yazmaktadır.

Sonuç olarak;
Tüketicilerin haklarını tam olarak bilmesi, çıkabilecek problemler hakkında öncesinde bilgi sahibi olması ve alışveriş yapılacak sitenin güvenilir olması halinde internetten alışveriş yapmakta herhangi bir sakınca yoktur.

 • Öncelikle bir e-ticaret sitesi söz konusu ise Çevrimiçi Alışveriş makalesinden faydalanılabilir.
 • Site adresinin doğruluğu: İnternet tarayıcısının adres çubuğunda yazan site adına dikkat edilmelidir. Eğer site adında bir tuhaflık varsa gerçeğinin birebir aynısı olan başka bir siteye yönlendirilmiş olunabilir. Örneğin kişi doğru bir siteye girmeye çalışırken spam veya phishing yöntemleri kullanılarak ve sadece bir harfi değiştirilerek başka bir siteye yönlendirilebilir. Bu yüzden e-posta linkleri tıklanarak veya arama motorlarından ulaşılarak hiçbir sayfadan işlem yapılmamalıdır. Sitelerin doğru adresleri tarayıcının sık kullanılanlarına eklendiği takdirde işlem kolaylaşacaktır.
 • Sanal kredi kartı kullanılabilir: Alışveriş yapılan sitenin kişinin kişisel bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini koruyup korumadığını, başkaları ile paylaşıp paylaşmadığı incelenmelidir. Kişi kredi kartını değil, bu kredi kartına bağlı fakat limitini kendi belirlediği "Sanal Kredi Kartı"nı kullanabilir. Sanal kredi kartı yoksa bankadan oluşturması için talep edilebilir.
 • Ortak alanlara dikkat edilmelidir: Ortak kullanılan bilgisayarlardan, ortak wi-fi alanlarından ve internet kafelerden alışveriş ve bankacılık işlemi yapılmamalıdır. Ortak kullanılan bilgisayarlara kredi kartı numarası ve diğer kişisel bilgiler yazılmamalıdır. Her zaman internet tarayıcısının en güncel sürümleri kullanılmalıdır.
 • Şifre seçimi: Kişi alışveriş yapılan siteye üyeyse şifresinin başkaları tarafından tahmin edilmesi zor bir şifre olmasına özellikle dikkat etmelidir. Klavyede arda arda gelen sayılar (123456 gibi) ve harflerden (asdf, abcd, qwe) oluşan şifreler kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu tür şifreler, bu ortamı dolandırıcılık amaçlı kullananların çok kolayca tahmin edebileceği şifrelerdir. Belirlen şifre sayı+harf+karakter kombinasyonundan oluşan ve tahmin edilmesi zor en az 8 karakterli bir şifre olmalıdır.
 • 3D Secure’dan haberdar olunmalıdır: Bilindiği üzere OTP(One Time Password),"Tek Kullanımlık Şifre” uygulaması internet bankacılık uygulamalarındaki sıkıntıların önüne büyük ölçüde geçmiştir. Çevrimiçi alışveriş yapılırken de birçok güvenilir web sitesi günümüzde benzer bir uygulama olan 3D Secure uygulamasına geçmiş durumdadır. 3D Secure sisteminde, sanal ödeme işlemi gerçekleşirken, banka tarafından kart sahibine sadece kendisinin tesis edebileceği bir şifre oluşturulmakta ve kart sahibinin kimliği doğrulanmaktadır. Kart sahibinin kartlarını yetkisiz kişilerin internet ortamında kullanması bu sayede engellenmektedir.
 • Ürün fiyatı: Satın alınacak ürün ile ilgili mutlaka fiyat araştırması yapılmalıdır. Ürünün yaklaşık fiyatı ile ilgili önceden bilgiler edinilmelidir. Eğer ürüne ait bir açıklama ya da fiyat gerçekçi değilse temkinli olunmalıdır. Örneğin 100 TL'lik bir ürün 20 TL'ye gibi iddialı bir fiyata satılıyorsa şüpheci davranmak gerekmektedir.
 • Küçük yazılara dikkat edilmelidir: Alışveriş yapılan sitenin satış sözleşmesi okunmalı, özel koşullar olup olmadığına dikkat edilmelidir. Bazı kısıtlamalar ya da (örneğin: kullanılmış ürün satışı gibi ya da kampanya boyunca iade kabul edilmeyeceği gibi veya fiyata KDV'nin dahil olmadığı gibi) açıklamalar çok küçük harflerle yazılmış olabilir. Bu konuda uyanık olunmalıdır. Detaylar küçük yazılı ayrıntılarda gizlidir mantığıyla hareket edilmelidir.
 • Ürün teslimatı: Teslimat, iade ve koşulları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
 • Alışveriş kaydı tutulmalıdır: Alışverişi bitirmeden önce son kayıtların yazıcı çıktısı alınmalıdır. Bunun bir belge olarak elde bulunması ilerde yaşanılabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda fayda sağlayacaktır.
Aradığınız konuyla ilgili bilgiyi mevcut hiçbir sayfada bulamadınız mı? BİLGİ DESTEK FORMU aracılığıyla bize sorunuzu iletebilirsiniz.
Toast Alert...