arrow_back İnternet ve Mahremiyet

Gizlilik nedeniyle kendinizle ilgili bazı kişisel bilgilerin kaldırılmasını talep etme hakkınız olabilir.

Aşağıdaki form aracılığıyla, adınızın yer aldığı sorgularla ilgili belirli sonuçların Google Arama'dan kaldırılmasını talep edebilirsiniz;

https://support.google.com/websearch/contact/content_removal_form?hl=tr

Bununla birlikte Google'dan bilgi kaldırma ile ilgili detaylı bilgi için;

https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=tr

Bu konu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

“İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.”

Sulh Ceza Hakimine Başvururken İnternette Kişilik Hakkı İhlali Başvuru Örneğini kullanabilirsiniz.

Bu madde gereğince, kişilik haklarının ihlali söz konusu olduğunda yayını yapan internet sitesine e-posta, telefon vb. yollarla başvurarak içeriğin çıkarılması talebinde bulunulur. İlgili internet sitesinin ihlalin gerçekleştiği içeriği çıkarması beklenebileceği gibi süreç beklenmeden doğrudan sulh ceza hakimine ilgili içeriğe erişimin engellenmesi talebiyle başvurulabilir.

Sulh ceza hakimliğinin verdiği erişimin engellenmesi kararı gereği için hakimlik tarafından Erişim Sağlayıcıları Birliğine ESB gönderilir. ESB kararı uygulanmak üzere erişim sağlayıcılara (Örn. Türk Telekom, Vodafone, Superonline vb) iletir.

İçerik Sağlayıcıya Başvuru Örnek Dilekçe için tıklayın.

Bu husus, 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

“(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.
(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz.
(3) Kurum, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir.
(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.
(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.”

Kısaca, erişimin engellenmesini talep ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuran kişiler, başvurularının BTK tarafından kabul edilmesini takip eden yirmi dört saat içinde özel hayatın gizliliğinin ihlaline gerekçe olarak bildirdikleri tam internet adreslerini (URL) sulh ceza hakiminin kararına sunması gerekmektedir.

Sulh ceza hakimi, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan BTK’ya gönderir. Aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkacaktır.

Özel hayatın gizliliğinin ihlali konusunda bireysel başvuru kılavuzu için tıklayın.

Ayrıca, özel hayatın gizliliğinin korunması bir kişilik hakkı olduğundan yukarıda belirtilen usul yerine 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca doğrudan sulh ceza hakimliğine erişimin engellenmesi talebiyle müracaat edilebilir. Detaylı bilgi için tıklayın.

Kişisel veriler, özel hayatın gizliliğinin korunması ve kişilik hakları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu husustaki ihlallerde, 5651 sayılı Kanunun 9 ve 9/A kapsamında işlem yapılmaktadır.

Detaylı bilgi: Kişilik Haklarının İhlali ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

  • Web sitesinin iletişim, bize ulaşın vb. bölümlerinden,
    veya,
  • Alan adının whois kaydından (linkteki forma alan adı ismi girilip, ayrıntılı sorgula düğmesine basıldıktan sonra çıkan bilgi ekranındaki "Alan Adı Kimlik Bilgileri" bölümünden),

bir web sitesinin/alan adının eğer var ise iletişim bilgilerine ulaşılabilir.

Gizlilik haklarının ihlal edilmiş olabileceğini bildirmek isteyen kişiler sosyal medya uygulamalarının;

Sulh ceza hakimliği tarafından verilen erişimin engellenmesi kararına konu internet adreslerinde yer alan yayınların başka internet sitelerinde de yayınlanması halinde, 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliğine müracaat edilebilir. Bu durumda mevcut hakimlik kararı, bu internet adresleri için de uygulanır.

Örnek Başvuru Dilekçesi için tıklayın.

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), 5651 sayılı Kanunun 6/A maddesi gereğince kurulmuş olup özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Birliğin merkezi Ankara olup esas görevi 5651 sayılı Kanunun 8. Maddesi kapsamı dışında kalan erişim engelleme kararlarının uygulanmak üzere erişim sağlayıcılara bildirilmesidir.

Bu kapsamda, kişilik haklarının ihlali hususunda verilen hakimlik kararı gereği için hakimlik tarafından ESB’ye gönderilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek amacıyla 2016 yılında kurulmuştur.

İnternet ortamında kişisel verilerin rıza dışında yayınlanması halinde, kişilik haklarının ihlali kapsamında başvuru yolları olduğu gibi KVKK’ya müracaat edilerek de bu yöndeki ihlallerin önlenmesi talep edilebilir.

Aşağıdaki adresten e-Devlet'e girerek üzerinize kayıtlı numaraları görebilirsiniz;
https://www.turkiye.gov.tr/mobil-hat-sorgulama

Aradığınız konuyla ilgili bilgiyi mevcut hiçbir sayfada bulamadınız mı? BİLGİ DESTEK FORMU aracılığıyla bize sorunuzu iletebilirsiniz.
Toast Alert...