arrow_back İnternet ve Mahremiyet

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun görev ve sorumlulukları nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek amacıyla 2016 yılında kurulmuştur.

İnternet ortamında kişisel verilerin rıza dışında yayınlanması halinde, kişilik haklarının ihlali kapsamında başvuru yolları olduğu gibi KVKK’ya müracaat edilerek de bu yöndeki ihlallerin önlenmesi talep edilebilir.

Toast Alert...