arrow_back Siber zorbalık

Siber zorbalığın nedenleri nedir?

Bir kişinin siber zorbalık yapması için çeşitli nedenler olabilir. Bu nedenlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

  • kişinin daha önceden siber zorbalık ile karşılaşmış ve bu durumdan zarar görmüş olması,
  • özgüven eksikliği,
  • düşük benlik algısı,
  • sosyal kaygı,
  • aile içi huzursuzluklar,
  • kişinin, kendi davranışlarının ne gibi sonuçlar doğuracağını görememesi gibi davranışlardır.
Toast Alert...